Els estatuts del club els trobareu en aquest link

"Estatuts del Club de Mar de Vilanova i la Geltrú"