El reglament intern el trobareu en aquest link:

"Reglament Intern del Club de Mar de Vilanova i la Geltrú"