Les més habituals

Quota d'alta senior: 200 €

Quota d'alta juvenil (de 15 a 17 anys) : 100 €

Quota d'alta infantil: (fins 14 anys): 25 €

 

Quota soci senior: 90 €/anual

Quota soci juvenil (de 15 a 17 anys) : 46 €

Quota soci infantil: (fins 14 anys): 16 €

Pagament únic

 

 

Patí Català: 640 €/anuals

Pagament semestral de 320 €

 

Catamarans:

Hobie Cat 15: 770 €/any

Hobie Cat 16-17 : 780 €/any

Hobie Cat Tiger: 800 €/any

Quotes repartides en dos pagaments semestrals

Totes les quotes


Per motius de gestió, les quotes tenen durada segons l'any natural, independentment de la data d'entrada de la embarcació i cal satisfer-les abans d'entrar la embarcació al Club.